TubaKvartetten spelar traditionell eller - som det också kallas - klassisk jazz. Trots tuba och banjo i kompet är stilen närmast 30-talsswing med inslag av äldre, traditionell New Orleans-jazz, och repertoaren innehåller något hundratal av den äldre jazzens mest kända låtar.

Tillbaka till TubaKvartettens förstasida